البته واکنش شخص خودمون در فضای مجازی به عنوان یک وظیفه انسانی و دینی لازمه اما کافی نیست تا وقتی حضور فیزیکی هم می تونیم داشته باشیم. اونم وقتی تو سایر کشورهای غیر اسلامی مردم آزاده مسلمان و غیر مسلمان راهپیمایی می کنند. همینطور دعا کنیم.

همچنین لطفا اینجا را هم امضا کنید:

 
به نقل از وبلاگ آزاد اندیش